Tải Game

Lịch Trình Cập Nhật Các Hoạt Động

27-05
Lịch Trình Cập Nhật Các Hoạt Động máy chủ Công Thành Chiến

 • Ghi chú: Dưới đây là những chức năng hoạt động của máy chủ Công Thành Chiến, trong quá trình phát triển BQT sẽ có thêm những hoạt động mới mẻ và thú vị. Những hoạt động này sẽ được BQT thông báo tới các nhân sỹ
 • Lưu Ý: Lịch mở hoạt động có thể được điều chỉnh lại ngày cho phụ hợp với cấp độ trong server, nếu có thay đổi BQT sẽ thông báo trên trang Fanpages Võ Lâm G4VN
   Ngày     Nội dung
31 - 05
 • 08h Tạo nhân vật
 • 10h Khai mở máy chủ Công Thành Chiến
02 - 06
 • Mở Hoạt Động Nhặt Qủa Huy Hoàng   (tiểu)                                
12 - 06
 • Mở Chiến Trường Tống Kim
 • Mở Hoạt Động Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Mở Hoạt Động Nhặt Qủa Huy Hoàng   (trung, Đại)                    
 • Mở Hoạt Động Dã Tẩu
20- 06
 • Mở Hoạt Động Tín Sứ
 • Mở Hoạt Động Thiên Ma Nhai
 • Mở Hoạt Động Vượt Ải
 • Mở Hoạt Động Thất Sát Động
01 - 07
 • Mở Hoạt Động Liên Đấu
 • Mở Hoạt Động Công Thành Chiến
 • Mở Map Train Bang Hội
 • Mở Hoạt Động Phong Lăng Độ
 • Mở Hoạt Động Boss Đại Hoàng Kim
........

........

........

........

........

........

........

........