Tải Game

Hỗ Trợ Tân Thủ Và Nhận Thưởng Đạt Mốc Cấp Độ

27-05

Nội dung

Thời gian khai mở máy chủ Công Thành Chiến.

 • Thời gian tạo nhân vật: 8 giờ ngày 31/05/2020
 • Thời gian bắt đầu: 10 giờ ngày 31/05/2020
 • Trong thời gian 3 ngày từ 31/05 - 02/06/2020 sẽ không mở bất kỳ hoạt động, hay của hàng nào.

Hỗ Trợ Tân Thủ

Hỗ trợ dược phẩm
 • Cấp 1 - 40: Nhận dược phẩm miễn phí trong Túi Quà Tân Thủ
 • Cấp 40 Trở đi: nhận được 20.000 bình máu  ( khóa giao dịch và chỉ được nhận 1 lần )
 • Cấp 1 - 90: Di chuyển bằng Xa Phu miễn phí.

Ghi chú

 • Không thể nhận dược phẩm trong Túi Quà Tân Thủ khi ở trạng thái Chiến Đấu hoặc Đồ Sát.
 • AutoPlay trong Game sẽ tự động nhận dược phẩm trong quá trình luyện công.
 • Dược phẩm nhận từ Túi Quà Tân Thủ không thể giao dịch và bày bán.

Hỗ trợ nhận thưởng lên cấp

Ghi chú

 • Nhận phần thưởng cấp độ trong Túi Quà Tân Thủ
 • Mỗi nhân vật được miễn phí 1 lần tẩy tủy nhận ở cấp 50 (túi quà tân thủ-> nhận thưởng lên cấp)
       Cấp Độ         Hỗ Trợ
Cấp 10
 • 1 Ngựa 20 khóa vĩnh viễn
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
Cấp 20
 • 1 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
Cấp 30
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
Cấp 40
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
 • 1 Hộp máu (20.000 bình ) khóa vĩnh viễn
Cấp 50
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 lần tẩy tủy miễn phí
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
Cấp 60
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
 • 1 Ngựa 6x khóa vĩnh viễn
Cấp 80
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
Cấp 90
 • 1 bình tiên thảo lộ khóa vĩnh viễn
 • 1 bộ Kim Phong Hoàn Mỹ hạn sử dụng 2 tuần 
  ( khóa giao dich )
Cấp 120
 • 1 Ngựa 8x hạn sử dụng 2 tuần ( khóa giao dich )
Cấp 150
 • 1 bộ Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình hạn sử dụng 2 tuần ( khóa giao dịch )
Cấp 10, Chuyển Sinh 1
 • 1 Bộ An Bang hoặc Định Quốc hạn sủ dụng 1 tuần ( khóa giao dich )
Cấp 10, Chuyển Sinh 2
 • 1 bộ An Bang Hoàn Mỹ hoặc Đinh Quốc Cực Phẩm hạn sử dụng 1 tuần ( khóa giao dịch )
Cấp 10, Chuyển Sinh 3 -5
 • Chuyển Sinh 3 nhận được 1 bí phổ môn phái hạn sử dụng 1 tuần ( khóa giao dịch)
 • 1 món Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên hạn sử dụng 1 tuần ( khóa giao dich )
Đua TOP đạt cấp

Ghi chú

 • Phần thưởng có giới hạn giành cho những nhân vật đạt mốc cấp đầu tiên
      Cấp Độ   Số lượng          Phần thưởng
Cấp 90 10
 • 10 người đầu tiên nhận được 1 ngựa 80.
Cấp 100 10
 • 1 món Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình không khóa
Cấp 140
10
 • 1 món Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình không khóa.
Cấp 180 1

10
 • 1 Nhân vật đạt cấp 180 sớm nhất nhận được 1 Ngựa Chiếu Dạ khóa bảo hiểm 7 ngày

 • 1 món Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình không khóa
Cấp 10, Chuyển Sinh 1
1

10
 • 1 Nhân vật đạt Chuyển Sinh 1 sớm nhất nhận được 1 Ngựa Phi Vân khóa bảo hiểm 7 ngày

 • 1 bí phổ 120 ứng với môn phái của nhân vật không khóa
Chuyển Sinh 1 Cấp 150 10
 • 1 món An Bang hoặc Định Quốc không khóa
Chuyển Sinh 1 Cấp 180 10
 • 1 món An Bang hoặc Định Quốc không khóa
Cấp 10, Chuyển Sinh 2
  1
  10
 • 1 Nhân vật đạt Chuyển Sinh 2 sớm nhất nhận được 1 thần mã Bôn Tiêu khóa bảo hiểm 7 ngày
 • 1 món An Bang Hoàn Mỹ hoặc Đinh Quốc Cực Phẩm không khóa
Chuyển Sinh 2 Cấp 150
10
 • 1 món An Bang Hoàn Mỹ hoặc DQ Cực Phẩm không khóa
Chuyển Sinh  2 Cấp 180
10
 • 1 món An Bang Hoàn Mỹ hoặc Đinh Quốc Cực Phẩm không khóa
Cấp 10, Chuyển Sinh 3
  1
  10
 • 1 Nhân vật đạt Chuyển Sinh 3 sớm nhất nhận được 1 thần mã Phiêu Vũ khóa bảo hiểm 7 ngày
 • 2 người đạt Chuyển Sinh 3 đầu tiên nhận dc 1 món Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên không khóa
 • 8 người tiếp theo 1 Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái không khóa
Cấp 10, Chuyển Sinh 4
  1
  10
 • 1 Nhân vật đạt Chuyển Sinh 4 sớm nhất nhận được 1 Ngựa Xích Long Câu khóa bảo hiểm 7 ngày
 • 2 người đạt Chuyển Sinh 4 đầu tiên nhận dc 1 món Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên không khóa
 • 8 người tiếp theo 1 Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái không khóa
Cấp 10, Chuyển Sinh 5
  1
  10
 • 1 Nhân vật đạt Chuyển Sinh 5 sớm nhất nhận được 1 Ngựa Siêu Quang khóa bảo hiểm 7 ngày
 • 2 người đạt Chuyển Sinh 5 đầu tiên nhận dc 1 món Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên không khóa
 • 8 người tiếp theo 1 Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái không khóa