Tải Game

[Đặc Biệt] Gói Ưu Đãi

27-05

Thông tin sự kiện

Gói Ưu Đãi
 • Thời gian bắt đầu: 12 giờ ngày 02/06
 • Thời gian kết thúc: Không có thời gian kết thúc
 • Chú ý: Mỗi nhân vật chỉ được mua duy nhất 1 lần một trong các gói bên dưới, các vật phẩm nhận được từ gói tân thủ đều khóa vĩnh viễn
 • VD: 
  • Bạn mua Gói 1 giá 50 xu thì bạn sẽ không mua được bất kỳ gói nào nữa.
  • Dưới cấp 50 sẽ được hỗ trợ x2 exp
  • Cấp độ từ 50 - 80 sẽ được hỗ trợ x1,5 exp.
  • Tất cả các gói ưu đái sẽ được tặng 1 mặt nạ
 • Gói ưu đái 1 - 3 sẽ nhận được 1 mặt na (hạn sử dụng 2 tuần )
  Phục hồi sinh lực 20
  Phục hồi nội lực 10


 • Gói ưu đái 4 - 7 sẽ nhận được 1 mặt na (hạn sử dụng 2 tuần )
  Phục hồi sinh lực 20
  Phục hồi nội lực 10
  Tốc độ chạy 10
  Sinh lực tối đa thêm vào 100
  |Nội lực tối đa thêm vào 100
Gói 1: Giá 50 xu
 • 18 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 5 nữ nhi hồng
 • 10 Danh vọng
Gói 2: Giá 100 xu
 • 1 bí kíp 90
 • 26 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 7 nữ nhi hồng
 • 50 Danh vọng
Gói 3: Giá 100 xu
 • 40 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 10 nữ nhi hồng
 • 50 Danh vọng
Gói 4: Giá 200 xu
 • 1 bí kíp 90
 • 100 Danh vọng
 • 73 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 10 nữ nhi hồng
Gói 5: Giá 200 xu
 • 100 Danh vọng
 • 80 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 20 nữ nhi hồng
Gói 6: Giá 500 xu
 • 1 bí kíp 90
 • 300 Danh vọng
 • 190 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 30 nữ nhi hồng
Gói 7: Giá 500 xu
 • 300 Danh vọng
 • 195 tiên thảo lộ 1 giờ
 • 40 nữ nhi hồng