Tải Game

Hướng Dẫn Nhận Xu Khi Đã Nạp Thẻ Thành Công!

27-05

Nạp thẻ tại đây!

Dưới đây là cách nhận Xu khi đã nạp thẻ thành công!

Hướng dẫn:

Bước 1:
  • Về Ba Lăng Huyện, clink vào "Bảo Vật".
  • Clink vào bảo vật
Bước 2:
  • Nhấn vào "Nhận Xu Nạp Thẻ".
  • Nhận Xu Nạp Thẻ
Bước 3:
  • "Xu Nhận Được Khi Nạp Thẻ".
  • Xu Nhận Được
Bước 4:
  • "Kiểm Tra Xu Đã Nạp".
  • Kiểm Tra Xu
BQT G4VN