Tải Game

Chiến Trường Tống Kim

02-06

Chiến trường Tống Kim - khu vực Sơ cấp là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

Điều kiện tham gia

 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.
 • Đẳng cấp yêu cầu:
  • Chiến trường : Từ 150 -> cấp 200
 • Phí báo danh: 5000 lượng
 • Địa điểm đến chiến trường Tống Kim: Xa phu hoặc Thần hành phù đến khu vực sự kiện -> Khu vực báo danh Tống Kim.
 • Thời gian báo danh: 11 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Chú ý: trận 23h là Tống Kim vào ngẫu nhiên.
 • Trận Tống Kim : 11giờ và 23 giờ ( cập nhật chế độ theo sau auto pk, bản thử nghiệm ) trân 20h đánh bình thưởng .
 • Thời gian diễn ra: 45 phút.
Hình Thức Xử Phạt.
 • Khóa vĩnh viễn tài khoản đối với tất cả các trường hợp bị phát hiện vi phạm post điểm Tống Kim.
 • Những nhân sỹ nào phát hiện có thể chụp lai hoặc quay video gửi vào Fanpages Võ Lâm G4VN để xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm, nhằm để tạo ra 1 server công bằng nhất.


Ghi chú

Trong thời gian báo danh: Cần đăng ký tham gia tại NPC Tống Kim Mộ Binh (Tống/Kim) để được phép tham gia

Nội dung cần biết

 • Tống kim diễn ra 10 phút sau mới có thể vào.
 • Điểm tích lũy ít hơn 200 điểm sẽ không được nhận thưởng Kinh Nghiệm.
 • Mỗi trận Tống Kim tham gia nhận được miễn phí 300 bình Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn. (Dược phẩm không thể giao dịch, bày bán và chỉ được sử dụng trong Tống Kim)
 • Nếu trong thời gian thi đấu diễn ra người chơi không hoạt động trong 3 phút sẽ bị đưa ra khỏi chiến trường
 • 2 Phe Tống và Kim không chênh lệch quá 2 người.
 • Trong mỗi trận đấu điểm tích lũy mỗi nhân vật không vượt quá 10.000 điểm
 • Giết liên tục 1 người chơi, điểm tích lũy nhận được sẽ bị giảm
 • Tham gia trên 30 phút nhận được điểm tích lũy tống kim tối thiểu có 200 điểm mỗi người.
 • Khi kết thúc trận đấu, nếu Top 5 nhân vật đạt đủ điều kiện sẽ nhận được Huy Chương Tống Kim.
 • Top 1: Nhận được 4 Huy Chương
 • Top 2: Nhận được 3 Huy Chương
 • Top 3: Nhận được 2 Huy Chương
 • Top 4,5: Nhận được 1 Huy chuong
 • Khi sử dụng Huy Chương Tống Kim có xác suất nhận được các vật phẩm quý
 • Điểm tích lũy có thể mua được thuốc phụ trợ, đổi kinh nghiệm và mua 1 số vật phẩm khác
 • Thắng thưởng thêm 2% exp cấp hiện tại, khi hòa và thua nhận 1% exp cấp hiện tại, ngoài ra cứ mỗi 1000 điểm tích lũy tương ứng nhận 0,8% exp cấp hiện tại  tổng điểm tích lũy không quá 10000, nếu quá sẽ tính ở mức 10000.
 • Tổng % exp nhận ở cấp hiện tại sau khi tính ra exp không vượt quá 15 triệu, nếu quá thì tính ở mức 15 triệu exp (15 triệu exp với mức exp lên cấp là dưới 500 triệu, với mức exp lên cấp trong khoảng 500tr - 1tỷ nhận tối đa là 30 triệu exp, mức exp lên cấp 1tỷ trở nhận tối đa không quá 6o triệu exp)