Tải Game

Nâng cấp và chế tạo Trang Bị

09-06

Trang bị Hoàng Kim – giấc mơ của toàn thể nhân sĩ võ lâm, khi đã chọn cho mình con đường phiêu bạt giang hồ, trau dồi võ học. Tuy nhiên, bảo vật vốn không nhiều, tính cho đến thời điểm hiện nay, số nhân sĩ may mắn được sở hữu những bộ Trang bị Định quốc, An bang có tính năng vượt trội trên toàn cõi võ lâm, chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Hãy trổ tài nghiên cứu những đồ phổ tinh luyện Trang bị Hoàng Kim, thử vận may, sự khéo léo, để trở thành một trong những hiệp khách đầu tiên sở hữu Những Trang bị Hoàng Kim ưu việt độc nhất võ lâm!

Nhưng trước hết, thân mời Quý đồng đạo cùng tham khảo một số nguyên liệu hoàn toàn mới để tinh luyện trang bị Hoàng Kim.

Vật Phẩm Liên Quan

Vật phẩm Công dụng

Huyền Tinh
 • Công dụng: Nguyên Liệu chế tạo và nâng cấp vật phẩm, trang bị, vũ khí, thú cưỡi.

Kim Phong Thạch
 • Công dụng: thăng cấp thuộc tính trang bị Kim Phong.

Phúc Duyên Lộ
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công chế tạo vật phẩm khi cho kèm vào lúc chế tạo.

An Bang Lệnh Bài
 • Công dụng: chế tạo trang bị Hoàng Kim An Bang.

Định Quốc Lệnh Bài
 • Công dụng: chế tạo trang bị Hoàng Kim Định Quốc.

Cúc Hoa Thạch
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Băng Thạch Kết Tinh
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Băng Tàm Tơ
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Kê Huyết Thạch
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Mã Não
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Mảnh Thiên Thạch
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Điền Hoàng Thạch
 • Công dụng: chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Chế tạo An Bang Hoàn Mỹ

An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
 • 2 Cúc Hoa Thạch
 • 1 Băng Thạch Kết Tinh
 • 10 Lam Thủy Tinh
 • 1 Huyền tinh cấp 7
 • 300 vạn lượng
 • An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
 • 2 Băng Tàm Tơ
 • 3 Kê Huyết Thạch
 • 10 Lục Thủy Tinh
 • 1 Huyền Tinh cấp 7
 • 300 vạn lượng
 • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
 • 4 viên Mã Não
 • 1 mảnh Thiên Thạch
 • 5 viên Tử Thủy Tinh
 • 1 Huyền tinh cấp 7
 • 300 vạn lượng
 • An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
 • 10 miếng Điền Hoàng Thạch
 • 3 Lục Thủy Tinh
 • 3 Lam Thủy Tinh
 • 3 Tử Thủy Tinh
 • 1 Huyền Tinh cấp 7
 • 300 vạn lượng
 • An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Lưu ý
 • Không thể hợp thành bằng trang bị An Bang Liên Đấu
Tỷ lệ thành công
 • Tỷ lệ thành công: 50%
 • * Cỏ thể bỏ thêm Phúc Duyên Lộ để tăng tỷ lệ thành công (tối đa 30%)
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được trang bị An Bang Hoàn Mỹ tương ứng
 • Thất bại: Mất ngân lượng, huyền tinh, phúc duyên lộ (nếu có)

Chế Tạo Định Quốc

Nguyên liệu liên quan
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • 1 Trang bị Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình
 • Huyền Tinh 5
 • 100 vạn lượng
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Có thể bỏ thêm Phúc Duyên để tăng tỷ lệ thành công (tối đa 40%)
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được trang bị Định Quốc (ngẫu nhiên)
 • Thất bại: Mất 10 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp, Phúc duyên đặt vào

Chế Tạo An Bang

Nguyên liệu liên quan
 • An Bang Lệnh Bài
 • 1 Trang bị Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình
 • Huyền Tinh 5
 • 100 vạn lượng
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Có thể bỏ thêm Phúc Duyên để tăng tỷ lệ thành công (tối đa 40%)
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được trang bị An Bang (ngẫu nhiên)
 • Thất bại: Mất 10 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp, phúc duyên đặt vào

Chế Tạo Kim Phong Hoàn Mỹ

Nguyên liệu liên quan
 • Trang bị Kim Phong không khóa
 • 1 Kim Phong Thạch
 • 1 vạn lượng
Tỷ lệ thành công
 • 80%
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được trang bị Kim Phong Hoàn Mỹ

Hợp thành Ngựa Xích thố

Nguyên liệu liên quan
 • 1 Ngựa Cấp 80 bất kỳ
 • 1 Mã Bài
 • 1 Bộ thủy tinh
 • 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 100 vạn lượng
 • 1 Huyền Tinh Cấp 5
Tỷ lệ thành công
 • 100%
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được Ngựa Xích thố

Hợp thành Ngựa Chiếu Dạ

Nguyên liệu liên quan
 • 1 Ngựa Xích thố
 • 5 Mã Bài
 • 2 Bộ thủy tinh
 • 12 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 200 vạn lượng
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Cho thêm phúc duyên tăng tối đa 40% may mắn
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được Ngựa Chiếu Dạ
 • Thất bại: Mất 100 vạn lượng, huyền tinh tụt 1 cấp,xác suất mất 1-3 viên thủy tinh.

Hợp thành Thần Mã Phi Vân

Nguyên liệu liên quan
 • 1 Ngựa Chiếu Dạ
 • 20 Mã Bài
 • 3 Bộ thủy tinh
 • 18 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 500 vạn lượng
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 1 Tinh thạch bất kỳ
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Cho thêm phúc duyên tăng tối đa 40% may mắn
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được Thần Mã Phi Vân
 • Thất bại: Mất 200 vạn lượng, huyền tinh tụt 1 cấp,xác suất mất 1-6 viên thủy tinh.

Hợp thành Thần Mã Bôn Tiêu

Nguyên liệu liên quan
 • 1 Thần Mã Phi Vân
 • 100 Mã Bài
 • 5 Bộ thủy tinh
 • 30 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 1000 vạn lượng
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 1 Tinh thạch cấp 3
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Cho thêm phúc duyên tăng tối đa 40% may mắn
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được Thần Mã Bôn Tiêu
 • Thất bại: Mất 400 vạn lượng, huyền tinh tụt 1 cấp,xác suất mất 1-6 viên thủy tinh,xác suất mất tinh thạch.

Hợp thành Thần Mã Phiên Vũ

Nguyên liệu liên quan

 • 1 Thần Mã Bôn Tiêu
 • 200 Mã Bài
 • 10 Bộ thủy tinh
 • 60 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 2000 vạn lượng
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 1 Tinh thạch cấp 3

Tỷ lệ thành công

 • 50%
 • Cho thêm phúc duyên tăng tối đa 40% may mắn

Kết quả hợp thành

 • Thành công: Nhận được Thần Mã Phiên Vũ
 • Thất bại: Mất 800 vạn lượng, huyền tinh tụt 1 cấp,xác suất mất 1-6 viên thủy tinh,xác suất mất tinh thạch.
Chế tạo trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt

Nguyên liệu liên quan
 • Nhu Tình - Hiệp Cốt Bảo Hạp
 • 10 vạn lượng
 • 1 Thủy Tinh bất kỳ
 • Huyền Tinh Cấp 4
Tỷ lệ thành công
 • 100%
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được 1 trang bị nhu tình/hiệp cốt ngẫu nhiên

Chế tạo trang bị Hồng Ảnh

Nguyên liệu liên quan
 • 6 Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh (1 - 6)
Tỷ lệ thành công
 • Theo hệ thống thông báo khi chế tạo
Kết quả hợp thành
 • Nhận được trang bị Hồng Ảnh

Nâng cấp Kinh Nghiệm trang bị Hồng Ảnh

Nguyên liệu liên quan
 • Trang bị Hồng Ảnh
 • Huyền Tinh cấp 6
  Tinh Luyện Thạch
Tỷ lệ thành công
 • Theo hệ thống thông báo khi chế tạo
Kết quả hợp thành
 • Tăng chỉ số Kinh Nghiệm