Tải Game

[HOẠT ĐỘNG] BOSS SÁT THỦ

12-06


Boss Sát Thủ được phân bố rộng khắp ở các mê cung, sơn động, địa biểu được định trước.

Boss Sát Thủ được chia thành 5 đẳng cấp tương ứng với các đẳng cấp từ 120 đến 160 trở đi của người chơi. Người chơi chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ tương xứng với cấp độ của mình.

GIỚI HẠN CÁC MỐC CẤP ĐỘ NHẬN NHIỆM VỤ:

Vì đây là phiên bản Private nên BQT đã tối giản số lượng Boss để phù hợp hơn với mặt bằng chung của Game. Hiện tại Boss Sát Thủ sẽ chia các mốc cấp độ như sau:

Cấp 120 có thể nhận 4 nhiệm vụ tiêu diệt boss Sát Thủ 1 ngày

Cấp 130 có thể nhận 5 nhiệm vụ tiêu diệt boss Sát Thủ 1 ngày

Cấp 140 có thể nhận 6 nhiệm vụ tiêu diệt boss Sát Thủ 1 ngày

Cấp 150 có thể nhận 7 nhiệm vụ tiêu diệt boss Sát Thủ 1 ngày

Cấp 160 có thể nhận 8 nhiệm vụ tiêu diệt boss Sát Thủ 1 ngày


GHI CHÚ

 • Mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận 4 đến 8 nhiệm vụ tùy thuộc vào mốc cấp độ đã nêu trên.
 • Sau khi chết Boss sẽ xuất hiện lại sau 3 phút.
 • Người chơi không tiếp nhận nhiệm vụ thì khi giết boss sẽ không có vật phẩm rơi ra.
 • Nhận nhiệm vụ tại Nhiếp Thí Trần tại các thành thị, thôn làng

NỘI DUNG

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi được đưa đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để hoàn thành nhiệm vụ
 • Sau khi giết xong Boss, nhiệm vụ tự động hoàn thành, không cần phải tìm đến NPC để trả nhiệm vụ.
 • Những người chơi nhận cùng một nhiệm vụ thì có thể tổ đội với nhau, bất kỳ một đội viên nào giết được Boss, các đội viên khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng.
 • Nếu người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ Boss sát thủ thì không thể tiếp nhận một nhiệm vụ mới trước khi nhiệm vụ đang làm chưa hoàn thành, người chơi có thể hủy bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào.


PHẦN THƯỞNG

 • Kinh Nghiệm
 • Trang bị Xanh (có thuộc tính cao)
 • Trang bị Hoàng Kim Sơ Cấp
 • Bí kíp 90
 • Sát Thủ Lệnh