Tải Game

Chức năng Chuyển Phái - Đổi Giới Tính nhân vật

29-08
Tiến Hành:
Tới gặp NPC Thần Bí Thương Nhân tại Biện Kinh (212/197)
Chuyển Phái Yêu Cầu:
 • Cấp 120 trở lên.
 • Xuất sư trước khi tiến hành đổi môn phái.
 • 3 cuốn bí tịch 1,2,3 (mỗi loại 1 cuốn mua tại Bảo Vật, Shop Sự Kiện)
 • 15 Cuốn Võ Lâm Mật Tịch
 • 10 Cuốn Tẩy Tủy Kinh
 • 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 1 Bộ Thủy Tinh
 • 1000 Vạn Lượng
 • 1 Bộ Bí Kíp môn phái 90

Lưu Ý:
 • Bỏ hết trang bị trên người.
 • Nam không được gia nhập Nga My, Thúy Yên.
 • Nữ không được gia nhập Thiếu Lâm.
 • Sau khi chuyển phái xong về NPC môn phái nhận lại skill.
 • Skill 9x trên 20 sẽ bị reset về 20 khi chuyển phái.

Đổi Giới Tính yêu cầu:
 • Cấp 120 trở lên
 • 2 Bí Tịch Chuyển Giới (mỗi loại 1 cuốn mua tại Bảo Vật, Shop Sự Kiện)
 • 5 Võ Lâm Mật Tịch
 • 5 Tẩy Tủy Kinh
 • 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 1 Bộ Thủy Tinh
 • 1000 Vạn Lượng

Lưu Ý:
 • Xuất sư trước khi tiến hành đổi giới tính
 • Nam không được gia nhập Nga My, Thúy Yên
 • Nữ không được gia nhập Thiếu Lâm